Bật Lửa của Willow

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Willow's Lighter)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Willow Portrait.png
Đó là bật lửa may mắn của tôi!

Willow

Bật Lửa của Willow (Willow's Lighter) là vật dụng đặc trưng của Willow. Nó có thể được trang bị ở ô trống tay cầm và có thể đốt cháy các vật thể. Khi được dùng như vũ khí, Bật Lửa gây ra 17 sát thương trên mỗi đòn đánh và có độ bền vô hạn.

Bật Lửa của Willow phát ra ánh sáng nhỏ (nhỏ hơn cả Đuốc), tuy nhiên đủ để tránh việc bị tấn công từ Charlie. Willow vẫn nhận một lượng tăng tinh thần nhỏ từ đó (+0,6/phút). Nó cũng cung cấp một hơi ấm nhỏ để làm chậm quá trình Cóng Lạnh.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong DLC Reign of Giants Bật Lửa của Willow không cung cấp hơi ấm, và khi dùng nó để tấn công, nó sẽ làm cho đối tượng bốc cháy.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Bật Lửa sẽ mất dần độ bền khi được trang bị và tổng thời gian kéo dài khoảng 600 giây (10 phút). Nó có thể được chế tạo lại bởi Willow. Nó yêu cầu 1 Dây Thừng, 1 Vàng Thỏi và 3 Cánh Hoa để chế tạo, và luôn khả chế. Willow có khă năng nướng các loại thức ăn bằng bật lửa bằng cách cầm thức ăn trên chuột và chuột phải lên bật lửa khi nó ở trong hành trang, và sẽ tiêu tốn 1% cho mỗi lần thao tác. Khi trời mưa, bật lửa có thể cháy nhanh hơn 100% (tùy thuộc vào tốc độ mưa, trừ khi người chơi đang được che trở. Những người chơi khác không phải Willow có thể sử dụng bật lửa nhưng chỉ có WarlyWalter có thể dùng nó để nấu ăn. Không có bất cứ nhân vật nào nhận được tinh thần từ Bật Lửa của Willow.

Placeholder.png Bên lề

  • Được thêm vào từ bản cập nhật Strange New Powers được giới thiệu vào ngày 25 tháng 6 năm 2013.
    •  Trước bản cập nhật này, Willow sẽ đốt những cây nhỏ dưới chân, làm cô bất khả xâm phạm trước Charlie.
  • Bật Lửa của Willow là vật phẩm đàu tiên  trong những vật phẩm đặc biệt của tiến trình game
    • Nó cũng là vật phẩm cầm tay đầu tiên để tăng tinh thần.
  • Bật Lửa của Willow là loại lift arm lighter.
    • Thật trùng hợp, có một nhà sản xuất loại bật lửa tự động này tên là Willow. [1]

Gold Nugget.png Thư viện ảnh