Đèn Thuyền

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Boat Lantern)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
This will do wonders for my nightvision!

Wilson

Đèn Thuyền (Boat Lantern)Vật Dụng Nguồn Sáng đi kèm với Thuyền có ở bản Shipwrecked. Nó cần 1 Chai Rỗng, 2 Cành Cây, 1 Đom Đóm để chế tạo và yêu cầu Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Đèn Thuyền cũng có thể nhận được từ Yaarctopus khi trao đổi Surf 'n' Turf.

Đèn Thuyền cần phải gắn vào thuyền mới hoạt động. Khi gắn vào Thuyền, nó có thể bật và tắt tùy ý, khi cung cấp ánh sáng khi bật lên, bảo vệ người chơi khỏi Charlie. Nó có độ bền giới hạn và sẽ mất luôn nếu dùng hết, nhưng nó có thể nạp lại bằng Sinh Phát Quang hoặc Đom Đóm để kéo dài tuổi thọ.

Prototype.pngMẹo

  • Máy Giật Xèng đôi khi có thể rơi ra Đom Đóm, biến nó trở thành một nguồn hiếm hoi để thu thập và tái tạo Đom Đóm, nếu bạn có đủ Đồng Vàng và sự may mắn.
  • Nếu chơi trong một thế giới Shipwrecked đã được kết nối với một thế giới game cơ bản, Trái Đèn cũng có thể dùng để nạp lại Đuốc Thuyền.

Blueprint.png Thư viện ảnh