Túi Nhàu Nát

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Crumpled Package)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
Nhìn bề ngoài có vẻ vô dụng.

Woodie

Túi Nhàu Nát (Crumpled Package)Vật Phẩm dành riêng cho Don't Starve Together, được thêm vào trong bản cập nhật A New Reign. Có được bằng cách Câu cá trong Hồ ở ốc đảo. Tương tự như Giấy Gói, Túi Nhàu Nát có chứa các Vật Dụng, chúng sẽ rơi ra khi mở.

Hầu hết các túi chứa Phục Sức, Một vật phẩm hồi sức đặc biệt, Xô Múc Cát chỉ có được bằng cách tìm bên trong một tui nhàu nát. Tuy nhiên, chúng có thể rơi ra các Bản Thảo hiếm của Kính Bảo Hộ Thời Trang, Kính Chắn BụiChậu Cây Mọng Nước, Cũng như các bản thảo khác. Cơ hội nhận được bản thảo sẽ giảm sau khi chúng đã được sử dụng 1 lần.

Vật phẩm Cơ hội (trước khi học Desert Goggles.png) Cơ hội (sau khi học Desert Goggles.png)
Melty Marbles.png 16.7% 18.2%
Gord's Knot.png 16.7% 18.2%
Hardened Rubber Bung.png 16.7% 18.2%
Mismatched Buttons.png 16.7% 18.2%
Potato Cup.png 1.7% 1.8%
Blueprint.png 8.3% 9.1%
Desert Goggles.png Blueprint (rare).png 21.7% 1.8%
Beach Toy.png 1.7% 14.5%

Placeholder.png Bên Lề