Giấy Gói

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Giấy Gói)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wickerbottom Portrait.png
Antibacterial wrapping for food preservation.

Wickerbottom

Giấy Gói (Bundling Wrap)Vật Dụng Sinh Tồn có thể tìm thấy trong Thẻ Sinh Tồn và cần Bản Thảo để nguyên mẫu. Nó yêu cầu 1 Giấy Sáp và 1 Dây Thừng để chế tạo. Nó cho phép người chơi gộp những vật phẩm lại thành một bằng cách bỏ vào 4 ngăn đồ.

Bản thảo của nó có 4% cơ hội rơi ra từ OngOng Sát Thủ. Một số vật phẩm không thể đặt vào trong giấy gói, chẳng hạn như Mắt Xương của Chester. Vì Bánh Mật không thể tái tạo trong phần chơi đơn Don't Starve, nên số lượng giấy gói có thể chế tạo được cũng chỉ có giới hạn.

Bọc Gói

Wigfrid Portrait.png
Ready tö take ön an epic saga.

Wigfrid

Bọc Gói (Bundled Supplies) được tạo ra khi gói ít tối đa 4 vật phẩm từ Giấy Gói. Nó dự trữ đồ tương tự như Rương, Ba lô hoặc hành trang của người chơi. Hình ảnh của nó được xác định bởi số lượng ô đồ được sử dụng trong gói, bất kể ô đó cộng dồn bao nhiêu vật phẩm hoặc loại vật phẩm nào được đặt bên trong. Lương Thực được gói bên trong sẽ không bao giờ bị hỏng. Tháo nó ra sẽ làm tất cả vật phẩm được chứa bên trong rớt ra mặt đất cùng với 1 Giấy Sáp.


Gift Icon.png DLC

Trong Shipwrecked DLC, Xương Cá không thể gói trong Bọc Gói.

Trong Hamlet DLC, Bản Thảo của nó sẽ rơi ra từ Kiến Chúa thay thế cho Ong và Ong Sát Thủ không có trong thế giới này. Mề Đá Ro Bin cũng không thể gói trong Bọc Gói.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, việc nguyên mẫu Giấy Gói yêu cầu Bản Thảo hiếm, rơi ra từ Ong Chúa và hiếm khi là từ Klaus. Sao Trời, Gạc HươuChìa Khóa Cổ sẽ không thể gói trong Bọc Gói


Bánh Mật cũng có thể tái tạo thông qua việc tiêu diệt Ong Chúa, Giấy Sáp cũng có thể tái tạo thông qua Túi Chiến Lợi Phẩm sau khi tiêu diệt Klaus.

Prototype.png Mẹo

  • Bọc Gói có thể sử dụng để có thêm 3 ô trống trong hành trang của bạn, cho phép thu thập nhiều tài nguyên hơn, và từ đó vân chuyển chúng đến nơi khác với ít hành trình đi lại hơn trong điều kiện có đủ Giấy Sáp và Dây Thừng.
  • Một cách sử dụng phổ biến đối với Bọc Gói là để lưu trữ Trái Đèn, do thời gian hư hỏng nhanh của Trái Đèn và khả năng ngăn chặn sự hư hỏng của Gói Bọc.
  • Lưu trữ lương thực bên trong các gói của bạn có lợi hơn vì thời gian bảo quản là vô hạn, cho phép bạn cất giữ chúng trong rương đồng thời tiết kiệm chỗ trong Tủ Lạnh của bạn.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh