Trứng Vỏ Đá

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wilson Portrait.png
Stone cold.

Wilson

Trứng Vỏ Đá là một Vật Dụng sinh sản tự nhiên độc quyền choHamlet DLC. Nó được tìm thấy ở tổ BFB và có thể lớn dần lên cho đến khi nở ra thành Ro Bin cùng với Mề Đá Ro Bin.

Trứng Vỏ Đá có 3 trạng thái, bình thường, quá nhiệt và cóng lạnh. Trứng Vỏ Đá sẽ phát triển khi ở trạng thái bình thường, và sẽ từ từ co lại nếu bị quá nhiệt hoặc cóng lạnh. Trong Đêm, Trứng sẽ bị cóng lạnh nếu không được đặt gần Lửa, nhưng vào ban Ngày, nó sẽ quá nhiệt nếu đặt gần lửa.

Mosquito.png Lỗi

  • Trứng Vỏ Đá có thể được mang ra ngoài Hamlet bằng cách sử dụng Vượt Bầu Trời.
  • Hắt Xì khi bị Sốt Hoa Cỏ và làm rơi Trứng sẽ đặt lại quá trình ấp.

Blueprint.png Thư viện ảnh