Chứng Thư Gia Chủ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Walani Portrait.png
Huh. Never thought I'd own a house.

Walani


Chứng Thư Gia Chủ là một Vật Dụng có thể mua được độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó có thể mua được ở Tòa Thị Chính với giá 50 Oinc, khiến người chơi có khả năng ra vào Nhà Nhỏ Hẹp. Chứng Thư Gia Chủ có thể được đọc bởi người chơi để tiết lộ vị trí của Nhà Nhỏ Hẹp trên Bản Đồ. Người chơi không thể nào ăn cắp chứng thư khỏi đó một cách an toàn vì Thị Trưởng luôn thức khi bạn ghé thăm.