Chìa Mở Thành Phố

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wilba Portrait.png
MY KINGDOM FOR A TOWN!

Wilba

Chìa Mở Thành Phố là một vật phẩm độc quyền trong Hamlet DLC. Nó có thể được sở hữu bằng cách mở khóa Kệ Triển Lãm Hoàng Gia bằng một Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia có được từ Nữ Hoàng.

Chìa Mở Thành Phố hoạt động như một trạm chế tạo khi được đặt trong hành trang hoặc đứng cạnh nó khi đặt trên mặt đất giúp mở khóa Thẻ Quy Hoạch.

Nó sẽ KHÔNG HOẠT ĐỘNG nếu đặt trong Ba Lô hoặc bất kỳ loại Rương nào.