Cột Đèn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
Thanks for keeping me safe, light!

Walani

Cột Đèn là một Kiến Trúc sinh sản tự nhiên trong Hamlet DLC. Nó có thể tìm thấy trên đường phố bên trong Thành Phố Lợn. Vào chiều và đêm, Cột Đèn sẽ tự động được tháp sáng mà không cần tới bất kỳ Nhiêu Liệu nào. Giống như mọi Kiến Trúc trong thành phố, Cột Đèn sẽ được Lợn Công Nhân xây lại sau khi bị phá hủy.

Nếu như người chơi có được Chìa Mở Thành Phố, Cột Đèn cũng sẽ trở nên khả tạo trong Thẻ Quy Hoạch với nguyên liệu gồm 1 Thỏi Hợp Kim, 1 Doodad Điện và 1 Đèn Lồng.

Cột Đèn bảo vệ khỏi sự tấn công của Charlie, tạo ra ánh sáng với bán kính gấp đôi Đuốc Lợn. Ánh sáng sẽ được thắp mỗi buổi chiều và tối và được tắt vào sáng ngày hôm sau.

Prototype.png Mẹo

  • Mọi vật liệu yêu cầu để xây dựng một Cột Đèn chỉ tốn 1 mỗi loại. Xây một Cột Đèn rồi phá hủy nó bằng Búa Hành Pháp sẽ khôi phục toàn bộ nhiên liệu của Đèn Lồng.