Thẻ Mầm Xanh

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Nhiều thứ hơn để làm!

–Wormwood

Biểu Tượng Thẻ

Thẻ Mầm Xanh (Green Thumb Tab) là một thẻ chế tạo độc quyền dành riêng cho Wormwood tới từ Hamlet DLC và Don't Starve Together. Vật phẩm trong thẻ phục vụ nhiều mục đích khác nhau như Phòng NgựHồi Phục, tuy nhiên tất cả đều yêu cầu nhiên liệu chế tạo từ thực vật.

Vật dụng chế tạo

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Mầm Xanh: