Bể Trưng Bày Cá

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bể Trưng Bày Cá)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
Perhaps I will try my luck?

Warly, examining an empty Fish Scale-O-Matic.

Bể Trưng Bày Cá (Fish Scale-O-Matic) là một Kiến Trúc khả chế độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong chuỗi cập nhật Return of Them.

Người chơi có thể thả Cá Biển vào bên trong Bể Trưng Bày Cá để hiển thị Trọng Lượng của nó. Nếu cá mới nặng hơn cá hiện tại, cá mới sẽ thay thế vào đó còn cá cũ sẽ bị đẩy ra ngoài. Kiểm tra Bể Trưng Bày Cá sẽ hiển thị tên của loại cá bên trong bể, cân nặng và người bắt.

Placeholder.png Bên lề

  • Bể Trưng Bày Cá được giới thiệu trong cập nhập Hook, Line, and Inker.
  • Bể Trưng Bày Cá sẽ hiển thị tên của người câu, nếu cá rơi từ mob hay kiến trúc, thứ đó sẽ hiển thị thay thế.

Blueprint.png Thư viện ảnh