Cánh Dơi Tử Xà

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Batilisk Wing)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
I hate those things, even when they're dead.

Wilson, when examining a Batilisk Wing.

Cánh Dơi Tử Xà (Batilisk Wing) là loại Thực Phẩm Thịt rớt từ Dơi. Nướng lên thành Cánh Dơi Nướng hoặc phơi trên Giá Phơi 2 ngày thành Thịt Khô Nhỏ. Dùng trao đổi với Vua Lợn để lấy Vàng Thỏi. Dĩ nhiên không như đa số loại thịt khác, cả thịt tươi lẫn thịt nấu không cho vào Nồi Hầm được. Dùng để tạo nên Gậy Dơi.

Cánh Dơi Tử Xà Chín

Webber Portrait.png
Tastes like chicken.

Webber, when examining a Cooked Batilisk Wing.

Cánh Dơi Tử Xà Chín (Cooked Batilisk Wing) tạo ra khi nướng Cánh Dơi bằng Lửa Trại, Lò Lửa hoặc Sao Lùn. Dùng trao đổi với Vua Lợn để lấy Vàng Thỏi. So với ăn tươi, cánh dơi nướng mang lại nhiều máu và sức đói hơn, không bị trừ tinh thần và bảo quản tốt hơn.

Gift Icon.png DLC

Trong Hamlet DLC, Dơi Hút Máu sẽ rơi ra 1 vật phẩm mang tên Cánh Dơi Tử Xà? (Batilisk Wing?) (Dấu hỏi chấm ở ngay sau tên nó). Nó trông giống hệt như 1 cái Cánh Dơi Tử Xà bình thường. Cả 2 loại cánh này sẽ kết hợp với nhau trong cùng 1 ô chứa, hoạt động tương đương như Da LợnDa Lợn?. Cánh Dơi Tử Xà? có mã spawn là "vampire_bat_wing".

CáoHoa Săn Mồi sẽ ăn Cánh Dơi rơi trên mặt đất.

Don't Starve Together Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together Cánh Rơi Tử Xà sẽ có 25% cơ hội rơi ra từ Dơi Tử Xà. Giờ đây nó cũng có thể dùng trong Nồi Hầm với giá trị Thịt là 0,5.

Icon Tools.png Sử dụng

Batilisk Wing.png
Fire Pit.png
Cooked Batilisk Wing.png
Batilisk Wing.png
Drying Rack.png
Small Jerky.png
Batilisk Wings.png
Birdcage.png
Egg.png
Batilisk Wings.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Batilisk Wing.png

×5

Living Log.png
Living Log.png
Purple Gem.png
Shadow Manipulator.png
Bat Bat.png
Batilisk Wing.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Compass.png
Alchemy Engine.png
Cowl.png
Hamlet icon.png
Batilisk Wing.png
Living Log.png
Sanity Decrease.png

×20

Mad Scientist Lab.png
Arboretum Experiment.png
Don't Starve Together icon.pngchỉ trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng