Sữa Ong Chúa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Royal Jelly)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wendy Portrait.png
We stole it out of the mouths of baby bees.

Wendy

Sữa Ong Chúa (Royal Jelly)Đồ Ngọt chỉ có ở bản mở rộng Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật A New Reign. Rớt ra từ Bee Queen và có thể dùng để nấu Kẹo Dẻo bằng Nồi Hầm. Nó có thể ăn trực tiếp, hồi 20 HealthMeter.png, 25 HungerMeter.png và 15 SanityMeter.png. Sữa Ong Chúa thối sau 10 ngày.


TabTools.png Sử dụng

Royal Jelly.png
Filler.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Jellybeans.png
Jellybeans.png
Jellybeans.png
Phụ gia không thể là Cành Cây hay Phẩm Quái.
Royal Jelly.png
Bio Data.png

×8

Super-Processing Circuit.png
Bio Scanalyzer.png
Beanbooster Circuit.png
WX-78 Portrait.png

Prototype.png Mẹo

  • Khác với Sữa Ong Chúa, Kẹo Dẻo không bao giờ hỏng, do đó tốt nhất nên dùng Sữa Ong Chúa để nấu Kẹo Dẻo ngay nếu người chơi không có ý định tiêu thụ trực tiếp

Placeholder.png Bên lề

  • Sữa Ong Chúa đã được giới thiệu trong cập nhật Cute Fuzzy Animals.
  • Ngoài đời thực Sữa Ong Chúa là một chất tiết mật ong được sử dụng trong dinh dưỡng của ấu trùng ong, cũng như ong nữ hoàng trưởng thành.