Tảo Bẹ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Kelp Fronds)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Với phiên bản tương tự của Shipwrecked , xem Rong Biển.
Wilson Portrait.png
It gets my pockets all wet and gross.

Wilson, when examining Kelp Fronds.

Walter Portrait.png
Sea monster hair. Obviously.

Walter, when examining Kelp Fronds.

Tảo Bẹ (Kelp Fronds) là một loại Rau Củ độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Chúng được thu hoạch từ Tảo Biển ngoài Đại Dương và trong Quần Xã Bờ Biển Đá. Khi ăn, chúng cung cấp 9.375 HungerMeter.png , nhưng giảm 1 HealthMeter.png và 10 SanityMeter.png của người chơi. Tảo bẹ có thể phơi trên Giá Phơi để thu được Tảo Bẹ Khô và có thể dùng trong Nồi Hầm. Chúng cũng được sử dụng để chế tạo Vòng Hoa Tảo và là thành phần cho kiến trúc Thảm Hoàng Gia.


Tảo Bẹ Chín

Wortox Portrait.png
Mortals have such funny tastes.

Wortox, when examining Cooked Kelp Fronds.

Tảo Bẹ Chín (Cooked Kelp Fronds) là một loại Rau Củ có được nhờ nướng Tảo Bẹ qua Lửa. Chúng không làm giảm máu như Tảo Bẹ sống.

Icon Tools.png Sử dụng

Kelp Fronds.png
Cooking.png
Cooked Kelp Fronds.png
Kelp Frond.png
Pig Icon.png
Manure.png
Kelp Fronds.png
Drying Rack.png
Dried Kelp Fronds.png
Kelp Fronds.png

×12

Interface arrow right.png
Seawreath.png
Kelp Fronds.png

×20

Fish.png

×15

Pig Skin.png

×10

Beefalo Wool.png

×15

Interface arrow right.png
Royal Tapestry Map Icon.png
Dựng lên được nhờ DIY Royalty Kit.png
Kelp Fronds.png

×4

Gnarwail Horn.png
Gnarwail Horn.png
Gnarwail Horn.png
Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Strident Trident.png
Empty Bottle (DST).png
Kelp Fronds.png
Ash.png
Science Machine.png
Growth Formula Starter.png
DST icon.png
Kelp Fronds.png
Kelp Fronds.png
Kelp Fronds.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Think Tank.png
Kelp Bumper Kit.png

Icon Science.png Công thức

Kelp Fronds.png
Kelp Fronds.png
Fishes.png
Filler.png
Crock Pot.png
California Roll.png
Kelp Frond.png
Barnacle.png
Eggs.png
Filler.png
Crock Pot.png
Barnacle Nigiri.png
Kelp Fronds.png
Naked Nostrils.png
Dairy.png
Filler.png
Crock Pot.png
Milkmade Hat.png

Placeholder.png Bên lề.

  • Tảo Bẻ được ra mắt trong bản cập nhật Turn of Tides, khi đó nó Tảo Bẹ Sống không thể cho vào Nồi Hầm. Sau bản cập nhật Hook, Line, and Inker tính năng này bị loại bỏ.

pl:Wodorosty (DSS) fr:Algues