Thảm Hoàng Gia

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wormwood Portrait.png
Place for big Glub Glub

Wormwood

Thảm Hoàng Gia (Royal Tapestry) là một Kiến Trúc độc quyền trong Don't Starve Together. Nó có được nhờ nâng cấp một Công Trình Thảm DIY với 15 , 20 Tảo Bẹ, 10 Da Lợn và 15 Lông Bò.

Một Người Cá bình thường khi đi qua gần đó sẽ ngồi lên nó. Người chơi phải cho Người Cá đó ăn với tổng 50 HungerMeter.png để nó trở thành Vua Người Cá.

Công Trình Thảm

Winona Portrait.png
Whatcha makin' there, kid?

Winona

Công Trình Thảm DIY (DIY Royalty Kit) là một Kiến Trúc độc quyền cho Wurt trong Don't Starve Together. Nó yêu cầu 5 Ván Ép và 5 Dây Thừng để chế tạo. Nó chỉ có thể được lắp đặt trên Đất Đầm Lầy. Công trình có thể được nâng cấp thành một Thảm Hoàng Gia.


Placeholder.png Bên lề

  • Câu nói của Wendy về một tấm thảm đã hoàn thành không có người ở liên quan đến Truyện ngụ ngôn Aesop "The Frogs Who Desired A King".
  • Nhận xét của những người chơi khi xem xét một Thảm Hoàng Gia đã hoàn thành trống không.
WX-78 Portrait.png
SUBJECT DOES NOT POSSESS REQUIRED GIRTH TO BE KING

WX-78

Blueprint.png Thư viện ảnh.