Cuộn Kim Khâu

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Darn it! Darn it all to heck!

Wilson

Cuộn Kim Khâu (Sewing Kit) là Trang Phục cho phép người chơi tăng độ bền của vật dụng giúp kéo dài thời gian sử dụng chúng. Tạo ra từ 8 , 2 Nanh Chó Săn, 1 Gỗ và cần Máy Luyện Kim để tạo mẫu. 

Để sử dụng, người chơi chọn nó từ giỏ đồ và click chuột phải vào ô chứa vật dụng muốn tăng. Cũng có thể tăng độ bền đồ ở trên mặt đất, đang mặc hoặc ở trong rương. Có 5 lần sử dụng. Mỗi lần dùng tăng thêm 5 ngày cho vật dụng.

Chó Săn thường xuất hiện mỗi tuần và sau vài tuần đầu chúng thường tới nhiều hơn nên luôn có đủ Nanh dự trữ. Nhện cũng nhiều, vì vậy nguyên liệu Tơ không phải vấn đề lớn, do đó đồ vật hiếm có thể dùng mà không phải lo về độ bền.

Lưu ý rằng mọi trang phục không mất độ bền khi để trong giỏ đồ hoặc rương.

Các vật dụng sửa được

Name Durability Repaired
Rabbit Earmuffs.png Rabbit Earmuffs 100%
Beefalo Hat.png Beefalo Hat 50%
Feather Hat.png Feather Hat 62.5%
Fashion Goggles.png Fashion Goggles Don't Starve Together icon.png 50%
Desert Goggles.png Desert Goggles Don't Starve Together icon.png 50%
Winter Hat.png Winter Hat 50%
Tam o' Shanter.png Tam o' Shanter 20%
Top Hat.png Top Hat 62.5%
Dapper Vest.png Dapper Vest 50%
Breezy Vest.png Breezy Vest 33.3%
Puffy Vest.png Puffy Vest 33.3%
Belt of Hunger.png Belt of Hunger 63%
Hibearnation Vest.png Hibearnation Vest Reign of Giants icon.png Hamlet icon.png 71%
Umbrella.png Umbrella Reign of Giants icon.png Shipwrecked icon.png Hamlet icon.png Don't Starve Together icon.png 83%
Eyebrella.png Eyebrella Reign of Giants icon.png Hamlet icon.png 55.5%
Rain Hat.png Rain Hat Reign of Giants icon.png 50%
Rain Coat.png Rain Coat Reign of Giants icon.png 50%
Cat Cap.png Cat Cap Reign of Giants icon.png 50%
Summer Frest.png Summer Frest Reign of Giants icon.png 62.5%
Straw Hat.png Straw Hat Reign of Giants icon.png Shipwrecked icon.png Hamlet icon.png Don't Starve Together icon.png 100%
Thermal Stone.png Thermal Stone Don't Starve Together icon.png 100%
Bernie.png Bernie Don't Starve Together icon.png Willow Portrait.png 100%
Thatch Sail.png Thatch Sail Shipwrecked icon.png 100%
Cloth Sail.png Cloth Sail Shipwrecked icon.png 100%
Snakeskin Sail.png Snakeskin Sail Shipwrecked icon.png Hamlet icon.png 100%
Feather Lite Sail.png Feather Lite Sail Shipwrecked icon.png 100%
Captain Hat.png Captain Hat Shipwrecked icon.png 100%
Pirate Hat.png Pirate Hat Shipwrecked icon.png 100%
Snakeskin Hat.png Snakeskin Hat Shipwrecked icon.png Hamlet icon.png 62.5%
Snakeskin Jacket.png Snakeskin Jacket Shipwrecked icon.png Hamlet icon.png 62.5%
Blubber Suit.png Blubber Suit Shipwrecked icon.png 62.5%
Windbreaker.png Windbreaker Shipwrecked icon.png 33.3%
Dumbrella.png Dumbrella Shipwrecked icon.png 41%
Sleek Hat.png Sleek Hat Shipwrecked icon.png 100%
Lucky Hat.png Lucky Hat Shipwrecked icon.png Woodlegs Portrait.png 50%
Gas Mask.png Gas Mask Hamlet icon.png 100%
Pith Hat.png Pith Hat Hamlet icon.png 62.5%
Thunderhat.png Thunderhat Hamlet icon.png 100%
Mant Suit.png Mant Suit Hamlet icon.png 50%
Stalking Stick.png Stalking Stick Hamlet icon.png 100%
Pinetree Pioneer Hat.png Pinetree Pioneer Hat Don't Starve Together Walter Portrait.png 50%
Astroggles.png Astroggles Don't Starve Together 100%
Chirpy Scarf.png Chirpy Scarf Don't Starve Together 100%
Chirpy Cloak.png Chirpy Cloak Don't Starve Together 100%
Chirpy Capelet.png Chirpy Capelet Don't Starve Together 100%

Icon Tools.png Sử dụng

Sewing Kit.png
Papyrus.png
Feather Pencil.png
Interface arrow right.png
Weaponized Warble.png
Don't Starve Together icon.pngWigfrid Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Được thêm vào ở bản cập nhật The End of the Beginning.
  • Trước bản cập nhật Underground, trang phục phải được cởi ra trước khi sửa.
  • Khi Wilson kiểm tra Cuộn Kim Khâu sẽ nói "Darn it! Darn it all to heck!". Đây là cách chơi chữ, as "darning" is a sewing technique for repairing holes in damaged clothing."