Giáp Đá Vỏ Chai

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
Hit me and BURN!

Willow

Giáp Đá Vỏ Chai là một Giáp xuất hiện trong bản mở rộng Shipwrecked. Nó yêu cầu 1 Giáp Gỗ, 5 Đá Vỏ Chai và 1 Tim Bồ Câu Rồng để chế tạo, tuy nhiên nó không thể nguyên mẫu. Chế tạo nó yêu cần nhân vật phải đứng gần một Bàn Thợ Đá Vỏ Chai hoặc đội một Não của Tư Duy.

Giáp Đá Vỏ Chai hoạt động tương tự Giáp Đánh Vảy trong bản mở rộng Reign of Giants, nó cho khả năng kháng lửa khi mặc, và kẻ tấn công sẽ bị đốt cháy, tuy nhiên nó không có hồi Tinh Thần. Giáp Đá Vỏ Chai có 1350 điểm máu và hấp thụ 70% sát thương vật lý.

Blueprint.png Thư viện Ảnh