Máy Hút Dầu

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
It is pulling sludge from the depths.

Wendy

Máy Hút Dầu là một Kiến Trúc khả tạo được giới thiệu trong Shipwrecked DLC. Nó được tìm thấy trong Thẻ Hàng Hải yêu cầu 2 Dừa, 4 Tre, 4 Đá Vôi để chế tạo. Máy Hút Dầu chỉ có thể được đặt trên Mạch Dầu. Chúng sẽ hút Dầu lên và thả chúng trên mặt nước mỗi 2 phút (4 mỗi ngày). Khi đầy nhiên liệu, một Máy Hút Dầu sẽ chạy được 2 ngày, sản xuất tổng 8 Dầu. Chúng có thể được tiếp nhiên liệu bằng chính Dầu chúng hút lên.

Prototype.png Mẹo

  • Vì Mỏ Dầu chỉ có thể được thấy trên biển Trung và Sâu, người chơi sẽ phải đối mặt với Sóng khi làm việc với Máy Hút Dầu. Tường Đá Biển có thể được xây để tránh khỏi điều đó.
  • Ngoài ra, người chơi có thể tạo ra Mạch Dầu bằng cách sử dụng một Mũi Khoan Quacken.

Placeholder.png Bên lề

  • Máy Hút Dầu được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi phát hành bản chính thức trong cập nhật Home Sea Home, sau khi được thử nghiệm ở nhánh Beta trong nhiều tháng.

Blueprint.png Thư viện ảnh