Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
WX-78 Portrait.png
I REALLY DO NOT WANT TO FALL INTO THE GLORIFIED SALT PUDDLE

WX-78

là một loại Thuyền có thể chế tạo trong bản mở rộng Shipwrecked. Nguyên liệu: 4 Tre và 3 Cành Leo chế tạo trong Thẻ Hàng Hải. Nó có Độ Bền là 150 và sẽ giảm theo thời gian hoặc khi bị thiệt hại. Có thể sửa chữa với Bộ Sửa Thuyền.

Thỉnh thoảng, Bè bỏ hoang được tìm thấy ở vùng Biển Nông, kèm theo 2 Súng Bắn Giáo.

Prototype.png Mẹo

  • Bè Gỗ và Bè cho cùng độ bền, khác biệt duy nhất là Bè đi nhanh hơn.