Hàng Ngũ Bóng Đêm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shadow Aligned)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Shadow Aligned Icon.png

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Đây là một thể loại bao gồm nhiều sinh vật bóng đêm từ Don't Starve Together. Về cơ bản, cần phải xác định xem một vũ khí có gây thêm sát thương cho sinh vật bóng đêm hay không, chính điều này gây sát thương bổ sung cho một số sinh vật nhất định. Dưới đây là danh sách tất cả sinh vật bóng đêm được liệu kê: