Hang Chuột

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Hang Chuột)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.png Don't Starve Together icon.png

Webber Portrait.png
Hidey-hole.

Webber

Hang Chuột (Burrow) là một đối tượng tự sản được giới thiệu trong DLC Reign of Giants xuất hiện ngẫu nhiên ở Đồng Cỏ. Chũi Trùng sẽ xuất hiện từ Hang lúc Hoàng HônĐêm và bắt đầu lang thang xung quanh, tìm kiếm khoáng sản và các vật dụng được bỏ trên mặt đất khác để cất vào Hang.

Hang Chuột có thể đào lên bằng Xẻng để thu được ngẫu nhiên Đá, Đá Lửa, Tiêu Thạch, và Vàng Thỏi. Khi đào lên, Hang Chuột cũng sẽ để lại những vật dụng đã bị Chũi Trùng tha về miễn là không có quá 50 món, bất cứ vật dụng gì Chũi Trùng cố tha thêm về, nhưng không bỏ vào được vì đầy hang, sẽ bị nảy ra ngoài luôn.

Nếu một Hang Chuột bị đào lên, Chũi Trùng sóng ở đó sẽ làm một cái Hang mới sau một khoảng thời gian. Điều này khiến Hang Chuột có thể tái tạo miễn là Chũi Trùng không bị giết. Nếu một Chũi Trùng bị giết, Hang Chuột sẽ sinh ra một Chũi Trùng khác, cũng giống như cách Hang Thỏ sinh ra Thỏ. Tuy nhiên, cũng không cần bận tâm khi thậm chí tất cả Chũi Trùng và Hang Chuột trong thế giới đều bị giết và bị phá hủy, chúng sẽ vẫn tái tạo thông qua cả Mèo Trúc, Cây Cỏ LănĐộng Đất. Cũng bởi vì Hang Chuột để lại khoáng sản và Chũi Trùng có thể tạo Hang mới nên đây cũng là một yếu tố góp phần vào sự tái tạo của Đá, Đá Lửa, Tiêu Thạch và Vàng Thỏi.

Blueprint.png Thư viện ảnh