Dây Dẫn Sét

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wortox Portrait.png
Now mayhaps, we won't get zapped!

Wortox

Dây Dẫn Sét (Lightning Conductor) là một vật dụng khả chế độc quyền dành cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Có thể tìm thấy trong Thẻ Đi Biển, yêu cầu 5 Vàng Thỏi để chế tạo và 1 Thùng Suy Ngẫm để nguyên mẫu.

Dây Dẫn Sét có thể lắp đặt trên cả Cột Buồm lẫn Buồm Cánh. Trang bị trên buôm sẽ khiến nó hoạt động như một Cột Thu Lôi, thu những tia sét đánh xuống và phát ra một bán kính sáng nhỏ khi được sạc. Nó loại trừ lẫn nhau với Đèn Soi Sàn Tàu.

Placeholder.png Bên lề

  • Dây Dẫn Sét được giới thiệu trong bản cập nhật Troubled Waters.

Blueprint.png Thư viện ảnh