Bình Tưới Nước

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bình Tưới Nước)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Willow Portrait.png
Ugh, who put this water here?!

Willow

Bình Tưới Nước (Watering Can)Vật Phẩm dành riêng cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhật Reap What You Sow. Nó được chế tạo tại Máy Khoa Học với hai Ván Ép và một Dây Thừng.

Có thể sử dụng Bình tưới để thêm 25 điểm độ ẩm vào đất ruộng nhằm cải thiện tốc độ tăng trưởng của Cây Nông Nghiệp và giảm sự căng thẳng của cây. Nó cũng có thể dập tắt Lửa Cháy âm ỉ.

Bình Tưới có 40 lần sử dụng, sau đó nó có thể được nạp lại ở Ao, Hồ Nước Nóng, Hồ, Thác Pha Lê, với Nước Đá, và với Bóng Nước.

Bình Mỏ Chim

Wendy Portrait.png
What an odd looking watering can.

Wendy

Bình Mỏ Chim (Waterfowl Can)Vật Phẩm dành riêng cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhật Reap What You Sow. Bản Thảo của Bình Mỏ Chim rơi ra khi giết Malbatross. Nó được chế tác bằng hai Mảnh Gỗ Mục, một Dây Thừng và một Mỏ Malbatross.

Bình Mỏ Chim có chức năng tương tự như Bình tưới nước nhưng có hiệu quả về số lần sử dụng gấp 4 lần trước khi cần nạp đầy bình.

==Prototype.png Mẹo==*Người chơi có thể sử dụng Mỏ Malbatross để chèo thuyền cho đến khi nó gần hỏng. Sau đó, nó có thể được chế tạo thành Bình Mỏ Chim và dùng Gậy Giải Cấu Trúc để lấy lại Mỏ Malbatross với độ bền 100%.

Placeholder.png Bên lề

  • Bình Tưới Nước và Bình Mỏ Chim được giới thiệu trong cập nhật Reap What You Sow.
  • Yêu cầu bản thảo đã được thay bằng nguyên mẫu trong cập nhật March 2022 QoL update.