Tượng Maxwell

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tượng Maxwell)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wilson Portrait.png
It really captures his personality.

Wilson

Tượng Maxwell (Maxwell Statue) là một Kiến Trúc sinh sản tự nhiên, có thể tìm thấy trong mọi thế giới của Chế độ Phiêu Lưu và hiếm khi thấy trong Chế độ Trải Nghiệm ở nhiều Bộ Vá. nó có thể khai thác bằng Cuốc Chim, Cuốc Sang Trọng hay Rìu/Cuốc để thu được Cẩm Thạch. Thuốc NổNhớt Sên Rùa cũng có thể được dùng với công dụng tương tự. Nó từng được Maxwell dùng để trói Wes trong một căn phong vô hình.

Nếu người chơi phá hủy Tượng Maxwell trong Chương cuối của Chế độ Phiêu Lưu (Lời Kết: Chiếu Tướng), 3-4 Quái Đồng Hồ sẽ xuất hiện quanh bức tượng, và Tinh Thần nhân vật sẽ giảm xuống 0 ngay lập tức. Người chơi phải tiêu diệt hết quái để hồi lại tinh thần.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Tượng Maxwell phổ biến hơn trong Chế độ Trải Nghiệm và thường được tìm thấy trong các Bộ Vá Bàn Cờ nhỏ được bảo vệ bởi những Quái Đồng Hồ. Chuông CổĐau Thời Tiết cũng có thể được dùng để phá hủy bức Tượng.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Waxwell Portrait.png
It seems silly now...

Maxwell

Trong Don't Starve Together, khai thác Tượng Maxwell sẽ rơi ra thêm một Bản Phác cho Tượng Điêu Khắc của Quân Cờ Vua. Đập bức tượng cũng mở khóa các quân cờ trên thế giới, cho phép Cây Cỏ Lăn rơi ra bản phác của chúng. Vì mạch chuyện phát triển khác nhau nên nhân vật có những nhận xét khác nhau về bức tượng.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện Ảnh