DLC

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Downloadable content (DLC) là nôi dung được bổ thêm cho phiên bản Don't Starve. Hiện tại đã có 3 phiên bản DLC là: Don't Starve: Reign of Giants, Don't Starve: Shipwrecked, và Don't Starve: Hamlet.

Glommer.png Xem thêm: Don't Starve Together

Gift Icon.png Downloadable Content

ROG header.jpg
Don't Starve: Reign of Giants
SW header.jpg
Don't Starve: Shipwrecked
Hamlet header.jpg
Don't Starve: Hamlet