Thí Nghiệm Mặt Trăng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wormwood Portrait.png
Change to moony-things

Wormwood

Thí Nghiệm Mặt Trăng (Lunar Experiment) là một tính năng dành riêng cho Sự Kiện Đêm Thiêng Liêng trong Don't Starve Together. Nó có thể pha chế khi ở gần một Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên, yêu cầu 1 Đùi Ếch, 1 Vàng Thỏi để chế tạo và sẽ làm người chơi mất 10 SanityMeter.png. Thí nghiệm có 50% cơ hội cho ra một lọ thuốc, 33% cho ra hai bình thuốc và 20% cho ra ba bình thuốc.

Thí nghiệm cho ra kết quả là Tinh Chất Mặt Trăng (Steeped Lunar Essence), thứ dùng để biến đổi một vài vật phẩm và mob thành phiên bản trên Đảo Mặt Trăng. Ví dụ như Bướm thành Bướm Đêm.

Lunar Experiment.png Biến đổi

Butterfly.png Interface arrow right.png Moon Moth.png

Light Bulb.png Interface arrow right.png Bulbous Lightbug.png

Light Flower.png Interface arrow right.png Light Flower.png (lưu ý: điều này thay đổi Hoa Đèn tạo ra Trái Đèn khi thu hoạch thành Hoa Đèn sinh ra Bọ Trái Đèn)

Sapling Item.png Interface arrow right.png Sapling (Moon).png

Flower.png Interface arrow right.png Lune Tree Sapling.png

Carrot.png Interface arrow right.png Carrat Item.png

Dragon Fruit.png Interface arrow right.png Saladmander Ripe.png

Spider.png Spider Warrior.png Cave Spider.png Spitter.png Dangling Depth Dweller.png Interface arrow right.png Shattered Spider.png

Hound.png Interface arrow right.png Horror Hound.png

Pengull.png Interface arrow right.png Moonrock Pengull.png

Placeholder.png Bên lề

  • Thí Nghiệm Mặt Trăng được giới thiệu trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2019.