Đồ Hộp

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

It contains a vital spark.

–Wendy

Đồ Hộp là một trong bốn Đồ lắp vào Sàn Gỗ để di chuyển đến thế giới tiếp theo. Nằm ở vùng Xứ Đá nhỏ, bao quanh bởi Tường Đá và hoa quỷ cùng với một Gnome và Giáo.

Placeholder.png Bên lề

  • Box Thing's location
    Wickerbottom nói Đồ Hộp là một vật tích điện. Wilson nói Đồ Hộp có thể đảo cực của vũ trụ.
  • Vị trí của Đồ Hộp gợi tới bãi đá cổ Stonehenge - công trình với những bức tường đá bao quanh.