Pháo Đài Cá

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
Tis a fine fortress for a fish beast.

Wigfrid, when King of the Merms is alive.

Wortox Portrait.png
Guards with no king, like puppets with no string.

Wortox, when King of the Merms is dead.

Pháo-Đài Cá (Merm Flort-ifications) là một Kiến Trúc có thể chế tạo độc quyền của Wurt trong Don't Starve Together. Nó có thể được tìm thấy trong Thẻ Kiến Trúc, yêu cầu 5 Ván Ép, 1 Đốm Xúc Tu và 2 Giáo để chế tạo, cần Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Nó chỉ có thể được đặt trên Đất Đầm Lầy.

Pháo-Đài Cá sinh ra một Vệ Binh Người Cá nếu một Vua Người Cá có mặt trên thế giới. Khi bị giết, Vệ Binh Người Cá trung thành sẽ hồi sinh sau 6 ngày trong Mùa Đông và 4 phút trong những ngày còn lại của năm.

Placeholder.png Bên lề

  • Pháo-Đài Cá được giới thiệu trong Bản cập nhật Nhân Vật Wurt của Don't Starve Together.
  • "Flort-ifications" dường như là một từ ghép của "Flort" và "Fortifications", 'Flort' rõ ràng là có liên quan đến Người Cá.

Blueprint.png Thư viện ảnh