Sóng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Waves)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sóng là cơ chế game mới có trong bản mở rộng Shipwrecked. Chúng xuất hiện ở Biển mọi lúc nhưng kích thước và tần số thay đổi theo Mùa. Sóng tự nhiên chỉ di chuyển theo cùng một hướng, thay đổi chiều vào Đêm. Sóng chỉ có trong biển Biển Trung Bình và Sâu sẽ biến mất khi vào biển nông.

Sóng Thường

Sóng này ngắn và di chuyện chậm. Khi bạn điều khiển Thuyền đi vào cùng chiều sóng thì tốc độ sẽ tăng thêm. Nếu đi ngược sẽ bị giảm độ bền và bị Ẩm Ướt. Sóng thường có thể thấy ở mọi mùa nhưng vào sẽ ít thấy hơn vào Mùa BãoMùa Khô.

Sóng Lớn

Sóng Lớn to hơn và di chuyển nhanh hơn. Đi thuyền vào sóng lớn sẽ bị dinh Ẩm Ướt và bị dính thiệt hại bất kể hướng. Tuy nhiện Walani sẽ thể lướt trên sóng bằng Ván Lướt Sóng của mình khi đi cùng hướng. Một sóng thường sẽ trở thành sóng lớn khi đi vào vùng biển sâu. Sóng lớn sẽ tồn tại lâu hơn đi vào biển nông. Sóng lớn sẽ thường xuyên thấy trong Mùa Bão, thỉnh thoảng vào mùa Mùa DịuMùa Lũ, khó thấy trong Mùa Khô

Sóng Lớn có thể được tạo ra từ phát bắn của Pháo Thuyền, phá Thùng Thuốc Nổ, Cá Voi, xúc tua của Quacken, Cá Mập Hổ khi tấn công trong biển, Hải Lốc, và Trứng Bồ Câu Rồng khi rơi vào biển kể cả khi trong vùng biển nông

Hamlet icon.png Hamlet

Cả Sóng Thường và Sóng Lớn đều xuất hiện trong Hamlet DLC. Chúng chỉ được tạo ra nhờ Hà Mã.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Sóng khác biệt hơn trong Don't Starve Together. Chúng chỉ có thể được tạo ra bởi MalbatrossCá Voi Một Sừng.

Prototype.png Mẹo

  • Độ Ẩm Ướt khi đâm vào sóng có thể được giảm hoặc miễn tùy vào độ chống ẩm của nhân vật
  • Ăn Súp Cá Nhiệt Đới và Cá Mú Tím sẽ ngăn chặn ẩm ướt và thiệt hại từ cả thông thường và lớn trong 30 giây.

Mosquito.png Lỗi

  • Nếu người chơi có tổng khả năng chống ẩm quá 100%, đâm vào sóng sẽ giảm độ ẩm theo tỉ lệ với khả năng chống nước của họ. Ví dụ, nếu người chơi đang mang Dù Đôi và Áo Khoác Da Rắn, tổng khả năng chống nước của người chơi là 170%, và Sóng sẽ "làm khô" người chơi đi 70% độ ẩm.
  • Đôi khi, khi người chơi vượt qua một con sóng nhỏ, chúng sẽ hành động như thể đang chống lại người chơi, bằng cách làm hỏng thuyền và khiến họ bị ướt.

Blueprint.png Thư viện Ảnh