Lông Măng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tickle torture.

–Webber

Lông Măng là vật dụng có ở bản mở rộng Reign of Giants. Rớt từ Ngỗng/Hươu Sừng TấmNgỗng Con. Dùng để tạo Quạt Cao Cấp và Đau Thời Tiết.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Lông Măng có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 40 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Lông Măng dùng để chế Phao Lông Măng, 5 Lông Măng có thể dùng để khắc tượng Ngỗng/Hươu Sừng Tấm.

Icon Tools.png Sử dụng

Down Feather.png

×10

Volt Goat Horn.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Weather Pain.png
Down Feather.png

×5

Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Luxury Fan.png
Down Feather.png
Advert.png
Down Quill Float.png
Don't Starve Together icon.png
Down Feather.png

×5

Rocks.png
Rocks.png
Potter's Wheel.png
Moose Figure (Marble).png
Don't Starve Together icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Lông Măng là một lớp lông mềm bên dưới lông bên ngoài của một con chim được sử dụng làm chất cách điện và đệm.