Sơ Mi Hoa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


They'll put flowers on anything these days.

–Wendy

Sơ Mi Hoa là trang phục mặc có ở bản mở rộng Reign of Giants. Nó bảo vệ cao cho người chơi khỏi bị Quá Nhiệt cũng như hồi tinh thần ở mức bình thường. Không như hầu hết các đồ khác, nó sẽ hư như đồ ăn sau 15 ngày. Yêu cầu 3 Giấy Cói, 3 , và Hoa Xương Rồng để chế tạo và Máy Khoa Học để photo bản thiết kế.

Bở vì yêu cầu Hoa xương rồng để chế tạo nên chỉ tạo được vào mùa hè. Tuy không thể sửa được với Cuộn Kim Khâu nhưng có thể bỏ vào Túi Cách Nhiệt hay Chester Tuyết để làm chậm thời gian hư.

Placeholder.png Bên lề

  • Sơ Mi Hoa từng được chế tạo từ Hoa, , và Cánh Bướm nhưng chống nóng ít hiệu quả hơn.
  • Mặc dù nó yêu cầu Hoa xương rồng để tạo (bông hoa trên áo), áo "Hawaiian" thường in hoa Hibiscus, quốc hoa của Hawai.

Blueprint.png Thư viện ảnh