Bao Cát

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Keeps the water at bay.

Wilson

Bao CátKiến Trúc chế tạo trong DLC Shipwrecked. Nó cần 2 Vải và 3 Cát để chế tạo, cho ra 4 Bao Cát, và cần một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Bao Cát dùng để ngăn ngập bởi Thủy Triều dâng lên từ rìa biển, hoặc lấp vào các vũng nước xuất hiện trong suốt Mùa Lũ.

Mặc dù được xem như Tường, không như các loại tường khác, chúng cho phép đặt rất gần những kiến trúc có sẵn khác. Các Mob có thể tấn công Bao Cát nếu nó nằm trên đường mục tiêu của chúng. Như với các loại Tường, Bao Cát can thỉnh thoảng bị mục tiêu và phá hủy bởi Nhện.

Cả vũng nước và thiểu triều đều có thể chặn bằng cách đặt những Bao Cát đằng trước chúng, nhưng nếu một vũng nước không hoàn toàn được bao quanh nó có thể tiếp tục lan rộng theo bất cứ hướng này không bị chặn bởi Bao Cát. Nghĩa là nếu có đủ thời gian hay một tường đủ nhỏ, một vũng nước có thể thấm quanh một hàng Bao Cát và tràn qua đó. Tuy nhiên, một vòng quanh Bao Cát hoàn chỉnh có thể giữ một vũng nước tràn ra hay thấm vào, cho phép ta hoặc chứa một vũng nước ở một chỗ nơi nó bắt đầu hoặc giữ một khu vực nhỏ khỏi bị tràn vào. Các vũng nước cũng có thể ngăn lan rộng bằng cách chỉ đặt một Bao Cát ở ngay giữa, mặc dù Bao Cát này không chặn bất kỳ mép nào của vũng nước. Lúc này thì chưa biết việc đó là lỗi hay là chức năng dự tính. Điều này hoạt động với mọi kích cỡ vũng nước, miễn là tâm "mắt" được bao phủ bởi một Bao Cát.

Bao Cát có thể dùng để rút nước khu vực bị ngập, tạo một khoảng đất khô, tuy nhiêu bởi "mắt" vũng nước vẫn còn đó sau khi đập đi, khu vực sẽ ngập lại ngay sau đó.

Đập một Bao Cát đang chặn một vũng nước sẽ khiến vũng nước lan rộng ngay lập tức. Đập một Bao Cát sẽ rớt 2 Cát nếu nó chưa bị hư hại, còn không sẽ chỉ rớt 1 Cát.

Blueprint.png Thư viện Ảnh