Lửa Thu Nhiệt

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.pngShipwrecked icon.png Don't Starve Together icon.png

Webber Portrait.png
Sure beats the heat. And darkness.

Webber

Lửa Thu Nhiệt (Endothermic Fire) là cấu trúc có thể chế tạo trong Thẻ Nguồn Sáng ở bàn Reign of Giants DLC. Cần 2 Tiêu Thạch và 3 Cỏ CắtMáy Khoa Học để làm.

Tương tự như Lửa Trại, chỉ khác là nó làm mát người chơi thay vì làm ấm, không thể nấu ăn. . Khi cháy xong, nó thả Tro. Lửa Thu Nhiệt có thể được cung cấp bởi Gỗ, Cành Cây, và các vật liệu khác như với lửa thường, ngoài ra cũng có thể dùng Tiêu Thạch

Lò Thu Nhiệt

Willow Portrait.png
I could watch it for hours, even though it's cold.

Willow

Lò Thu Nhiệt (Endothermic Fire Pit) giống như Lửa Thu Nhiệt, chả qua là giống như bản Lò Lửa so với Lửa Trại. Nó yêu cầu 4Đá Mài, 2Tiêu Thạch, 2Doodad ĐiệnMáy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Prototype.png Mẹo

  • Lửa Thu Nhiệt rất hữu ích trong Mùa Hè nếu người chơi không có kế hoạch đi xa căn cứ, nhưng nếu có, tốt hơn hãy dùng Ice Cube hoặc các vật dụng làm mát khác.

Placeholder.png Bên lề

  • Trong nhiệt động lực học, sự thu nhiệt hạn mô tả một quá trình hấp thụ năng lượng nhiệt từ môi trường xung quanh của nó, trong khi thuật ngữ tỏa nhiệt thì ngược lại.
  • Nó được tạo ra để chống cơ chê Quá Nhiệt
  • Lửa Thu Nhiệt là màu xanh, có nghĩa là để đại diện cho thiếu nhiệt, nhưng trong thực tế ngọn lửa màu xanh là nóng hơn so với ngọn lửa màu vàng, và sẽ nóng hơn lửa trại thông thường.

Blueprint.png Thư viện Ảnh