Klei Entertainment

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Klei Entertainment là một hãng phát triển trò chơi độc lập nằm tại Vancouver, Canada. Klei Entertainment được thành lập vào tháng Bảy năm 2005 bởi Jamie Cheng.

Những Game phát triển bởi Klei Entertainment

Năm Tựa Nền Tảng Chú Thích
Lin Mac Win NDS Wii U PS3 PS4 X360 PSP
2006 Eets Không Không Không Không Không Không
2008 N+ Không Không Không Không Không Không
2010 Sugar Rush Không Không Không Không Không Không Không Không Đã bị hủy
2010 Shank Không Không Không Không
2012 Shank 2 Không Không Không Không
2012 Mark of the Ninja Không Không Không Không Không
2012 Torchlight II Không Không Không Không Không Không Không Không Chỉ là phim
2013 Don't Starve Không Không Không Không cả trên iOS
2014 Eets Munchies Không Không Không Không Không Không cả trên iOS
TBA Invisible Không Không Không TBA Không Không
TBA Don't Starve Together Không Không Không Không Không
2019 Hot Lava Không Không Không Không Không Không Không
2019 Oxygen Not Included Không Không Không Không Không Không Không
2021 Griftlands Không Không Không Không Không Không No No No