Xô Bón Phân

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Xô Bón Phân)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.pngShipwrecked icon.pngHamlet icon.png Don't Starve Together icon.png

Waxwell Portrait.png
It's not gentlemanly to carry manure in one's hands.

Maxwell

Xô Bón Phân (Bucket-o-poop) là vật dụng khả chế, được tạo ra từ 4 Gỗ, 2 Mảnh Xương và 3 Phân. Nó được dùng để tối ưu tác dụng của Phân trong chăm bón. Xô Bón Phân có mười lần sử dụng, mỗi lần dùng giảm 10% độ bền.

Dù Phân có thể được sử dụng như nhiên liệu, Xô Bón Phân thì không. Tuy nhiên nó lại có khả năng dập tắt các đối tượng đang bốc khói.

Icon Tools.png Công dụng

Bucket-o-poop.png
Shroom Skin.png
Blueprint (rare).png
Mushlight.png
Don't Starve Together icon.png
Bucket-o-poop.png
Shroom Skin.png
Boards.png
Blueprint (rare).png
Glowcap.png
Don't Starve Together icon.png
Bucket-o-poop.png
Electrical Doodad.png
Seeds.png
Seeds.png
Seeds.png
Science Machine.png
Gardeneer Hat.png
Don't Starve Together icon.png

Silver Bowl.png The Gorge

Trong sự kiện The Gorge của Don't Starve Together, một Xô Bón Phân có thể dùng 10 Gỗ để đổi được từ Lợn Già Làng.

Placeholder.png Bên lề

  • Xô Bón Phân đã tận dụng kết cấu không được dùng tới của Xô.