Tường Đá Vôi

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Shipwrecked icon.png

Wendy Portrait.png
A wall made of living coral... No longer.

Wendy

Tường Đá Vôi (Limestone Wall) là một loại tường nằm độc quyền dành cho Shipwrecked DLC. Nó yêu cầu 2 Đá Vôi 1 Máy Khoa Học để nguyên mẫu và sẽ nhận được 6 mảng tường. Nó chắc hơn Tường Đá một chút với 500 máu tối đa. Khi đập bằng Búa, nó sẽ rớt ra một hoặc hai mảnh San Hô tùy theo máu của nó. Chúng không thể được sửa chữa bằng Đá Vôi hoặc San Hô.

Blueprint.png Thư viện ảnh