Nhà Lợn Roan

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
HOW WILD CAN THEY BE IF THEY LIVE IN A HOUSE?

WX-78

Nhà Lợn Roan là vật thể tương ứng với Nhà Lợn có ở DLC Shipwrecked. Đôi khi gặp chúng ở Quần Xã Bãi Biển. Mỗi nhà có một con Lợn Roan, chúng luôn gào rú ở quanh nhà vào lúc sáng. Mỗi con Lợn Roan sẽ tái sinh từ nhà sau vài ngày khi bị giết. Tương tự như Nhà Lợn, Nhà Lợn Roan phát sáng vào ban đêm nếu có con đang ở trong, nhưng chúng sẽ ra ngoài nếu người chơi lại đủ gần. Có thể xây nhân tạo từ 8 Tre, 5 Lá Dừa và 4 Da Lợn, yêu cầu Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Tương tự như Lợn, Lợn Roan luôn trở về nhà lúc chiều, trừ khi đang lúc có đánh nhau. Khác với Lợn, Lợn Roan sẽ bảo vệ nhà của mình nếu người chơi phá hủy nó bằng Búa.

Placeholder.png Bên lề

  • Trong các phiên bản Shipwrecked trước, Gió Lớn có thể phát hủy Nhà Lợn Roan. Điều này đã bỏ khỏi game từ cập nhật Seas the day.