Thánh Tích

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Ancient household goods.

Wilson

Thánh Tích (và Thánh Tích Vỡ) là những gì còn sót lại của Văn Minh Cổ Đại tìm thấy trong Tàn Tích. Khi bị phá hủy, thông qua Búa hoặc chất nổ, như Thuốc Nổ, chúng có thể rớt ra nhiều Vật Dụng. Thánh Tích Vỡ có thể sửa lại bằng Đá để hồi 20 Tinh Thần.

Bàn và Ghế có thể rớt ra Đá (80%), Đá Mài (10%), and Dây Điện Mòn (5%), và rất hiếm rớt ra Bánh RăngNgọc Vàng, Ngọc Cam, hay Nhiên Liệu Ác Mộng (0.2%).

Bình có thể rớt ra các loại Phục Sức (10%), với một cơ hội hiếm rớt ra , Cuộn Kim Khâu, Thulecite hoặc một Phục Sức thứ 2 (0.9%). Đập bễ Bình cũng có thể xuất hiện Nhện Hang, Nhện Phun Bọt, hay Khỉ Hang (0.45%).

Đĩa, Bát, và Máng không rớt ra gì cả.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong A New Reign cho Don't Starve Together, giờ đây người chơi có thể tạo ra các Thánh tích Bản sao trong Thẻ Kiến Trúc. Để có được Bản Thảo hiếm cần thiết để tạo nguyên mẫu cho chúng, người ta phải chèn một tổ hợp vật phẩm cụ thể vào Rương Cổ. Các kết hợp hợp lệ và công thức chế tạo cho Di tích bản sao được liệt kê dưới đây:

Bản sao di tích Bỏ vào vào Rương Cổ Công thức chế tạo
Replica Relic Chair.png "A weathered-looking chair." Thulecite Medallion.png, Cut Stone.png, Nightmare Fuel.png, Purple Gem.png, Rabbit.png, Petals.png Cut Stone.png ×3
Replica Relic Table.png "Don't put your elbows on it." Thulecite Medallion.png, Cut Stone.png, Nightmare Fuel.png, Purple Gem.png, Crow.png, Rabbit.png Cut Stone.png ×4
Replica Relic Vase.png "A faux-vintage vase." Thulecite Medallion.png, Cut Stone.png, Nightmare Fuel.png, Red Gem.png, Butterfly.png, Petals.png Cut Stone.png ×2
Replica Relic Plate.png "Craft a fancy broken plate." Thulecite Medallion.png, Cut Stone.png, Nightmare Fuel.png, Petals.png, Berries.png, Carrot.png Cut Stone.png ×1
Replica Relic Bowl.png "A distressed bowl." Thulecite Medallion.png, Cut Stone.png, Nightmare Fuel.png, Rabbit.png, Carrot.png, Petals.png Cut Stone.png ×2
Replica Relic Dish.png "Don't double dip." Thulecite Medallion.png, Cut Stone.png, Nightmare Fuel.png, Carrot.png, Berries.png, Petals.png Cut Stone.png ×1

Blueprint.png Thư viện Ảnh