Kính Cận

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wagstaff Portrait.png
Refracted lenses polished to a specific curvature so I can see better.

Wagstaff, when examining the Spectoggles

Kính Cận là một loại đặc biệt khả chế dành riêng cho Wagstaff. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Thợ Hàn và yêu cầu 1 Vàng Thỏi và 1 Da Lợn để chế tạo. Khi trang bị cho Wagstaff, chiếc kính này sẽ giúp xóa bỏ nhược điểm cận thị của ông ấy. Tuy nhiên nếu các nhân vật khác không phải Wagstaff đeo những chiếc kính của ông ấy, mọi thứ họ nhìn thấy sẽ bị mờ ảo. Chúng cũng sẽ hiển thị những thứ nguy hiểm với người chơi như là Xúc Tua.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Shipwrecked DLC, Kính Cận sẽ hiển thị nguy hiểm với Cá Tiềm VọngHố Độc.

Trong Hamlet DLC, Kính Cận sẽ hiển thị nguy hiểm với Bẫy Giáo Bẩn ThỉuChạm Khắc Nổi. Ngoài ra nó có thể dùng xem xét Đối Tượng Dị Thường. Điều này sẽ không làm vật phẩm bị mất độ bền[cần xác thực]

Icon Tools.png Sử dụng

Spectoggles.png
Electrical Doodad.png
Torch.png
Torch.png
Interface arrow right.png
Infroggles.png
Wagstaff Portrait.png
Spectoggles.png
Cut Stone.png
Interface arrow right.png
Visor.png
Wagstaff Portrait.png
Spectoggles.png
Red Gem.png
Interface arrow right.png
Fryfocals.png
Wagstaff Portrait.png