Vòng Hoa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

But I am in mourning...

–Wendy

Vòng HoaTrang Phục đội đầu được tạo ra từ 12 Cánh Hoa, dễ tạo ra và giúp tăng Tinh Thần lúc đầu game.

Tăng 1.33 Tinh Thần mội phút khi đội

Vòng Hoa cũng thối rữa như Lương Thực, độ bền tăng 25% vào Mùa Đông. Khi nó hoàn toàn hỏng, nó biến mất mà không tạo ra đồ Thối. Khả năng tăng Tinh Thần không đổi theo thời gian, không phụ thuộc vào mức độ hỏng, nên không cần phải thay thế cái mới cho tới khi nó biến mất.

Prototype.png Mẹo

  • Trong tất cả DLCDon't Starve Together, đội một Vòng Hoa ướt thực sự gây hại cho Tinh Thần nhiều hơn là hữu ích. Trong trò chơi cơ bản, đây không phải là vấn đề vì các vật phẩm không bị ướt.

Bên lề

  • Vòng Hoa được thêm vào từ bản cập nhật Insanity!.
  • Được thêm vào từ gợi ý của fan.
  • Đội Vòng Hoa Ẩm Ướt thì có hại hơn có lợi.

Blueprint.png Thư viện Ảnh