Tường Gỗ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
A mediöcre förtificatiön.

Wigfrid, Examining a wood wall item.

Tường Gỗ (Wood Wall) là loại mạnh thứ ba trong bốn loại tường, Vật phẩm có thể chế tạo và Kiến trúc ngăn chặn chuyển động của người chơi và Mob. Sau khi được xây dựng, nó có thể được sửa chữa hoặc nâng cấp lên tầng thứ hai bằng một mảnh Tường gỗ khác hoặc đủ Cành Cây, Gỗ hoặc Ván Ép. Nó có thể bị tấn công và phá hủy, để lại một Bức tường gỗ bị phá hủy. Nó cũng rất dễ cháy, vì vậy các biện pháp nên được thực hiện khi chiến đấu với Chó Săn Đỏ, hoặc trong Mùa hè Reign Of Giants. Sử dụng Búa lên tường sẽ mang lại một Gỗ từ cấp một và hai Gỗ từ cấp ba. Nó có tối đa 200 máu và bắt đầu với 100 máu khi được chế tạo lần đầu tiên trước khi được nâng cấp.

Trong DLC Shipwrecked, Gió Lớn có thể làm xói mòn và phá hủy Tường Gỗ.

Công thức

Boards.png
Boards.png
Rope.png
Interface arrow right.png
Wood Wall.png

×8

Placeholder.png Bên lề

  • Trước cập nhật Moderately Friendly, tường có thể được sửa bằng những món đồ hồi máu, ví dụ như Băng Gạc Mật Ong.

Blueprint.png Thư viện ảnh