Nhầy Cứu Thương

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Nhầy Cứu Thương)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Waxwell Portrait.png
Just in case I lose my mind entirely and want to heal those little pests.

Maxwell

Nhầy Cứu Thương (Healing Glop) là một vật phẩm độc quyển của Don't Starve Together và chỉ có thể được chế tạo bởi Webber, . Khi được sử dụng, nó sẽ hồi cho Webber 8 máu, cùng với những con nhện khác trong khu vực xung quanh người chơi 80 máu.

Blueprint.png Thư viện ảnh