Lều Cuộn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Lều Cuộn)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Walter Portrait.png
I'll have this set up lickety-split!

Walter

Walter Portrait.png
Nice and sturdy!

Walter

Lều Cuộn (Tent Roll) là vật phẩm đặc biệt của Walter, yêu cầu một Chiếu Rơm, 4 Cành Cây và 2 Dây Thừng để chế tạo và Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Lều Cuộn được đặt trên mặt đất để trở thành Lều Trại. Lều Trại hoạt động giống như Lều thường, với 10 lần sử dụng, nhưng khả năng phục hồi máu ít hơn Lều thường 1 nửa, giống như Chiếu Lông. Sử dụng Lều Trại giúp phục hồi 1SanityMeter.png/giây , 1HealthMeter.png/giây và tiêu tốn 1HungerMeter.png/giây (chỉ tốn 0.5 HungerMeter.png/giây đối với Walter). Nó cũng giúp giảm độ ẩm ướt 1/giây và tăng nhiệt độ cơ thể 1/giây, miễn là thân nhiệt của người chơi nhỏ hơn 40°. Tất cả những nguồn nhiệt từ bên ngoài đều không ảnh hưởng đến nhân vật, khi đang ở trong lều, nhiệt độ của ng chơi sẽ ko tiếp tục tăng nếu thân nhiệt đã trên 40. Cần tối thiểu 26 độ đói để ngủ được trong lều trại . Lều trại có thể bảo vệ nhân vật chống lại ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài (vd: ẩm ướt, cóng lạnh,..) trong lúc ngủ.

Lều trại có thể được tháo dỡ để thành Lều Cuộn.