Bộ Giảm Chấn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Tảo Giảm Chấn

Wilson Portrait.png
It won't save the boat from everything, but it sure kelps.

Wilson

Bộ Tảo Giảm Chấn (Kelp Bumper Kit) là một vật phẩm có thể chế tạo được thêm vào trong Don't Starve Together. Được sử dụng để tăng cường bảo vệ cho bè bằng cách lắp đặt một tấm chắn trên mép của tàu. Nó có độ bền 20, cung cấp một lớp bảo vệ nhỏ cho bè khỏi bị hư hại do va chạm. Được tạo trong bộ lọc thuyền buồm từ 3 tảo bẹ và 3 cỏ.


Mai Giảm Chấn

Waxwell Portrait.png
Seashells. The sturdiest building material known to man.

Maxwell

Bộ Mai Giảm Chấn (Shell Bumper Kit) là một phiên bản cứng của Giảm Chấn. Nó có độ bền 40 và một công thức phức tạp hơn đòi hỏi ba Vỏ Bể và một sợi dây.


Blueprint.png Thư viện ảnh