Bộ Lắp Bến Nổi

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png


Bộ Lắp Bến Nổi (Dock Kit) là một Vật Dụng chế tạo được dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng. Sau khi được chế tạo nó có thể đặt trên Biển Ven Bờ (nước màu lam nhạt) để tạo ra các Bến Tàu liền kề với đất liền hoặc các Bến khác.

Có thể lấy bản thảo để học công thức từ Khỉ Chúa.

Bến Tàu

Bến Tàu (Docks) là những mảnh đất có thể đi bộ được hoặc xây những kiến trúc trên đấy. Mỗi phần của Bến Tàu có Độ Bền là 300 và có thể bị phá hủy khi va chạm với Thuyền hoặc vụ nổ từ Gunpowder.

Bến Tàu có thể được tìm thấy ở ngoài tự nhiên như một phần của Nguyệt Cảng.