Đèn Hiệu Cổ Đại

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
An ancient basin tö höuse flames.

Wigfrid, when examining an unlit Ancient Beacon

Woodie Portrait.png
What a nightmare.

Woodie, when examining a lit Ancient Beacon

Đèn Hiệu Cổ Đại (Ancient Beacon) là một Kiến Trúc không thể phá hủy Structure độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật A New Reign. Nó được tìm thấy ở Quần Xã Tâm Nhĩ. Khi Chìa Khóa Cổ Đại được đặt vào trong Cổng Cổ Xưa, tất cả Đèn Hiệu Cổ Đại sẽ được thắp sáng, tuy nhiên chúng sẽ không hoạt động như là Chu Kỳ Ác Mộng. Đèn Hiệu Cổ Đại không làm thất thoát Tinh Thần hoặc sinh ra Sinh Vật Ảo Ảnh.

Blueprint.png Thư viện ảnh