Thỏi Vàng May Mắn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
PRECIOUS, LUCKY METAL

WX-78, khi xem xét Thỏi Vàng May Mắn.

Thỏi Vàng May Mắn (Lucky Gold Nuggets)Vật Phẩm độc quyền của sự kiện Tết Âm Lịch trong Don't Starve Together. Chúng được dùng đễ trao đổi những món đồ từ Thẻ Lễ Hội ở Đền thờ tương ứng với năm sự kiện.

Mỗi dịp năm mới sẽ giới thiệu một nhiệm vụ riêng để thu thập Thỏi Vàng May Mắn.

Nguồn Thỏi Vàng May Mắn
Năm Nguồn
Năm Gà Tây Rơi ra từ Gobbler.png khi ăn mỗi ngày.
Năm Chó Sói Rơi ra từ Clay Varg.pngClay Hound.png.
Năm Vua Lợn Tham gia một Trận Đấu Vật của Vua Lợn.
Năm Cà Ruột Tham gia một cuộc Đua Cà Ruột.

Placeholder.png Bên lề

  • Thỏi Vàng May Mắn được giới thiệu lần đầu cùng sự kiện Năm Gà Tây event.