Thùng Dụng Cụ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Thùng Dụng Cụ)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Winona Portrait.png
Cần công cụ phù hợp cho công việc!

Winona

Thùng Dụng Cụ (Tackle Receptacle) là một Kiến Trúc khả chế độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó yêu cầu 1 Mảnh Gỗ Mục, 1 Mảnh Xương và 1 Doodad Điện để chế tạo.

Khi đứng gần một Thùng Dụng Cụ, người chơi sẽ có thể thao tác với Thẻ Câu Cá và nguyên mẫu các công thức.


Icon Tools.png Sử dụng

Tất cả Mồi Giả, Phao Cầu Gỗ và Phao Vỏ Cứng đều có sẵn khi ở gần bất kỳ Thùng Dụng Cụ nào, trong khi Phao Câu Cá khác phải được mở khóa bằng cách cung cấp cho Thùng Dụng Cụ Phiếu Mẫu tương ứng, bị loại bỏ nếu Thùng Dụng Cụ bị đập bỏ bằng búa.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh