Nấm Nhồi Tăm Tối

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wormwood Portrait.png
Smells like sleepy.

Wormwood

Nấm Nhồi Tăm Tối (Stuffed Night Cap) là một món Thức Ăn từ Thịt độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong các bản cập nhật From Beyond. Nó được nấu trong Nồi Hầm bằng cách kết hợp 2 Nấm Lam Nguyệt, 1 Thịt Quái và một nguyên liệu lấp đầy.

Mục đích của Nấm Nhồi Tăm Tối là làm cho các Sinh Vật Ăn Thịt ngủ. Khi sinh vật ăn một Nấm Nhồi Tăm Tối, nó sẽ ngủ trong 20 giây trừ khi bị tấn công.

Khi tiêu thụ, nó khôi phục 18.75 đói, nhưng với chi phí là 20 máu và 15 tinh thần. Nó cũng làm cho Nhân Vật ngủ.

Điều kiện tiên quyết

  • Yêu cầu: Moon Shroom.png
  • Yêu cầu: Monster Meats.png

Cookbook.png Công thức

Moon Shroom.png
Moon Shroom.png
Monster Meats.png
Filler.png
Crock Pot.png
Stuffed Night Cap.png

Ví dụ

Moon Shroom.png
Moon Shroom.png
Monster Meat.png
Carrot.png
Crock Pot.png
Stuffed Night Cap.png

Blueprint.png Thư viện ảnh

Mẹo

  • Nó có thể được sử dụng trên Gấu Lửng để mất sự chú ý sau khi phá hủy cây.