Diều Hâu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Diều Hâu)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
What a bizarre buzzard!

–Wilson

Diều Hâu (Buzzard)Mob trung lập trong bản mở rộng Reign of Giants. Diều Hâu tìm thấy ở quần xã Sa MạcXứ Đá. Chúng lượn quanh trên trời để tìm Phẩm Thịt, xuất hiện bóng ở dưới đất.

Khi Diều Hâu đang lượn tìm thấy thịt, chúng sẽ hạ cánh và ăn nó. Một khi đã ăn hết thịt và Hạt Giống ở gần chúng, chúng sẽ cất cánh lại. Nếu người chơi tiếp cận Diều Hâu khi chúng đang ăn thịt, chúng sẽ hét lên giận dữ và mổ người chơi, gây sát thương. Diều Hâu, tuy nhiên, sẽ không đuổi theo người chơi. Khi bị giết, Diều Hâu rớt ra 1 Thịt Đùi và 1 Thịt Nhỏ và có thể có 1 Lông Đen Nhánh và thêm 1 Thịt Nhỏ nữa.

Diều Hâu sẽ xuất hiện ở mọi Mùa và sẽ hạ cánh vì thịt trong suốt ngày hoặc hoàng hôn. Diều Hâu có vẻ mất khoảng 1.5 ngày để sinh ra lại từ điểm đánh dấu của chúng trên Bản Đồ, mặc dù bóng Diều Hâu sẽ không phản ánh điều này.

Diều Hâu cần 2 phát từ Gậy Băng để đóng bằng và 4 Tiêu Mê để ngủ. Giết Diều Hâu không làm tăng điểm man rợn của người chơi.

Diều Hâu hạ cánh và di chuyển xung quanh không kích hoạt Mạng Dính.

Spear.png Chiến lược

Thu Hút

Khi đặt một miếng thịt gần chỗ bóng của Diều Hâu, có thể một con sẽ hạ cánh gần chỗ thịt. Nếu Diều Hâu các xa nó, chúng sẽ nhảy từ từ (giống như Thỏ) tới gần miếng thịt. Diều Hâu bị tiếp cận phủ đầu sẽ bay mất. Khi bị đánh trước khi kêu quang quách giận dữ, Diều Hâu sẽ hoặc bay mất hoặc đánh trả.

Diều Hâu có thể mất từ 0.5 – 30 để ăn một miếng thịt, vậy nên thận trọng nếu người chơi đi săn với ít mồi nhử. Nếu có ít thịt, Người chơi có thể dùng Hạt Giống để quanh một miếng thịt. Nếu Diều Hâu ăn mất thịt quá nhanh, chúng sẽ quanh quẩn gần Hạt Giống.

Tấn Công

Khuyên là nên cận chiến với Diều Hâu chỉ một khi đang chuẩn bị để mổ lại. Ta có thể thả diều nó với hai đánh giữa các lần mổ. Boomerang và các Vũ Khí Tầm Xa khác là một lựa chọn an toàn bởi Diều Hâu sẽ không bỏ chạy khi đang lo ăn.

Những con Diều Hâu đứng gần nhau sẽ trở nên thù nghịch và mổ nhau đến chết. Điều này xảy ra tự nhiên khi chúng hạ cánh hay do chủ tâm của người chơi thúc đẩy chúng. Nếu những con Diều Hâu không nằm trong khoảng cách mổ, chúng sẽ đứng kêu quang quác vào nhau mãi mãi.

Dưới đây là số lần đánh với các lại vũ khí để giết một Diều Hâu khi chơi trong một nhân vật có hệ số sát thương mặc định. Đau Thời Tiết không bao gồm bởi tính ngẫu nhiên do đạn nó bắn ra.

Weapon Fishing Rod.pngBug Net.png Lucy the Axe.png Shovel.png Pitchfork.pngHammer.png Torch.png Umbrella.png

Walking Cane.png Willow's Lighter.png

Axe.png Pickaxe.pngLuxury Axe.png Opulent Pickaxe.png

Boomerang.png

PickSlashAxe.pngSpear.pngFire Dart.png Fire Staff.png Bat Bat.png Ham Bat.png Morning Star.png Tentacle Spike.png Battle Spear.pngThulecite Club.png

Tooth Trap.png Slurtle Slime.png

Dark Sword.png Blow Dart.png Gunpowder.pngOld Bell.png
No. of hits for

Buzzard.png

30 10 8 5 4 3 3-4 2 or 3 3 2 2 1

Placeholder.png Bên lề

Mosquito.png Lỗi

  • Diều Hâu có thể thấy đứng ở cao hơn người chơi một hoặc hai tầng không, chúng không thể bị tấn công nhưng vẫn di chuyển xung quanh như bình thường, và có thể bay đi. Điều này khiến chúng xuất hiện rất to bởi chúng quá gần màn hình.
  • Debug sinh ra một Diều Hâu khiến đổ vỡ khi Diều Hâu bay từ chỗ nó xuất hiện.
  • Diều Hâu có thể xuất hiện ở giữa Biển, tùy theo có bao nhiêu chỗ sinh ra trên bản đồ.

Blueprint.png Thư viện Ảnh