Hạt Giống

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Giống Quả)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walter Portrait.png
It's nice of the birds to share.

Walter, when examining Seeds.

Hạt Giống (Seeds) là thức ăn thường bị bỏ lại trên mặt đất vào Mùa Hè bởi Chim. Mặc dù có thể ăn nhưng chúng thường trồng để lấy quả. Khi trồng, có cơ hội khác nhau để cây phát triển thành Bắp (32%), Cà Rốt (32%), Bí Ngô (11%), Cà Tím (11%), Lựu (5%), Sầu Riêng (5%) hoặc Thanh Long (5%) (xem Trồng Trọt để hiểu rõ hơn). Chim, Chân Cao, Chân Cao Non, Chân Cao Mới LớnLợn có thể ăn Hạt giống và sẽ nhặt hạt khi chúng nằm trên đất.

Nếu nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 0 (Mùa Đông), hạt giống được trồng sẽ ngừng phát triển và buộc phải dùng Phân Bón để cây có thể mọc tiếp.

Chim Chỉ bị thu hút bởi Hạt giống chứ không phải Hạt Giống Nướng.

Hạt Giống Nướng

Wendy Portrait.png
I toasted their life away.

Wendy, when examining Toasted Seeds.

Hạt Giống Nướng (Toasted Seeds) là phiên bản chín của Hạt Giống bằng cách nấu trên Lửa Trại, Lò Lửa hoặc Sao Lùn. Chúng hồi 1 máu và không thể trồng được hay cho chim ăn.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants, Hạt Giống có thể được tìm thấy trong Cây Cỏ Lăn cho phép người chơi tìm được hạt giống và Mùa Đông, được bổ sung thêm Dưa Hấu.

Trong Shipwrecked DLC, người chơi có thể trồng cả Dưa Hấu và Khoai Lang bằng cách trồng hạt trong một Ruộng Cơ Bản hoặc Ruộng Cải Tiến.

Trong Hamlet DLC, Hạt giống được thêm Lô Hội, Măng TâyCủ Cải. Nhân vật Wormwood có thể trồng hạt giống xuống đất mà không cần ruộng. Ngoài ra nó có bán ở Cửa Hàng Hoa với giá 1 Oinc, đồng thời cũng bán hầu hết các loại giống rau và hoa quả khác với giá tương tự.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Cho chim trong Lồng Chim ăn hạt có 33% nhận được phân chim thay vì hạt tươi. Chim Hoàng Yến cũng sẽ thả hạt giống khi bay đi.

Một vài hạt mới được thêm vào gồm Măng Tây, Tỏi, Khoai Tây, Hành Tây, Ớt ChuôngCà Chua có thể có được khi gieo hạt.

Sau cập nhập Reap What You Sow, những hạt giống nông sản sẽ mang một vẽ ngoài đặc trưng cùng cái tên giả mô tả theo bề ngoài, tên cây sẽ được mở khóa một khi đã trồng và nghiên cứu đầy đủ giai đoạn với Mũ Làm Vườn. Cây Nông Nghiệp có cơ hội sinh sản nhiều gấp đôi trong mùa yêu thích của chúng. Hạt giống cũng có 20% cơ hội phát triển thành Cỏ Dại. Hạt giống của cây nông nghiệp hiện phục hồi gấp đôi sức đói so với hạt giống ngẫu nhiên.

Tỉ lệ hạt

Khi được trồng trên một ruộng, Hạt giống có cơ hội phát triển thành từng loại cây trồng với tỉ lệ sau đây:

Trong Don't Starve:

Ảnh Tên Tỉ lệ Tỉ lệ
Reign of Giants icon.png
Tỉ lệ
Shipwrecked icon.png
Tỉ lệ
Hamlet icon.png
Carrot.png Cà Rốt 31.6% 28.6% 22.2% 13.3%
Corn.png Bắp 31.6% 28.6% 22.2% 13.3%
Eggplant.png Cà Tím 10.5% 9.5% 7.4% 4.4%
Pumpkin.png Bí Ngô 10.5% 9.5% 7.4% 4.4%
Dragon Fruit.png Thanh Long 5.25% 4.76% 3.7% 2.2%
Durian.png Sầu Riêng 5.25% 4.76% 3.7% 2.2%
Pomegranate.png Thạch Lựu 5.25% 4.76% 3.7% 2.2%
Watermelon.png Dưa HấuReign of Giants icon.pngShipwrecked icon.png - 9.5% 7.4% 4.4%
Sweet Potato.png Khoai Lang Shipwrecked icon.png - - 22.2% 13.3%
Aloe.png Lô Hội Hamlet icon.png - - - 13.3%
Asparagus.png Măng Tây Hamlet icon.png - - - 13.3%
Radish.png Củ Cải Hamlet icon.png - - - 13.3%

Trong Don't Starve Together (Reap What You Sow):

Thực vật Tên Sản phẩm Cơ hội
Thu Đông Xuân
Toma Root Plant.png Cây Cà Chua Toma Root.png 15.7% 13.2% 12.4% 8.2%
Corn Stalk.png Cây Ngô Đồng Corn.png 15.7% 13.2% 12.4% 8.2%
Carrot Plant.png Cây Cà Rốt Carrot.png 7.9% 13.2% 12.4% 16.4%
Potato Plant.png Cây Khoai Tây Potato.png 7.9% 13.2% 12.4% 16.4%
Pumpkin Plant.png Cây Bí Ngô Pumpkin.png 3.2% 5.3% 2.5% 6.6%
Eggplant Stalk.png Nhành Cà Tím Eggplant.png 3.2% 5.3% 5% 3.3%
Asparagus Fern.png Bụi Măng Tây Asparagus.png 3.2% 2.7% 5% 6.6%
Watermelon Plant.png Cây Dưa Hấu Watermelon.png 6.3% 2.7% 5% 3.3%
Garlic Plant.png Cây Tỏi Garlic.png 3.2% 2.7% 2.5% 3.3%
Dragon Fruit Vine.png Dây Thanh Long Dragon Fruit.png 3.2% 1.4% 2.5% 1.7%
Pepper Plant.png Cây Ớt Chuông Pepper.png 3.2% 2.7% 1.3% 1.7%
Durian Vine.png Dây Sầu Riêng Durian.png 1.6% 1.4% 2.5% 1.7%
Onion Plant.png Cây Hành Tây Onion.png 3.2% 2.7% 2.5% 1.7%
Pomegranate Branch.png Nhành Thạch Lựu Pomegranate.png 3.2% 1.4% 2.5% 1.7%
Forget-Me-Lots Plant.png Hoa Lưu Ly Forget-Me-Lots.png 15.4% 15.4% 15.4% 15.4%
Tillweed.png Cỏ Thìa Lìa Tillweeds.png 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Fire Nettles.png Tầm Ma Lửa Fire Nettle Fronds.png 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Spiny Bindweed.png Bìm Bịp Đất - 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Icon Tools.png Công dụng

Seeds.png
Fire Pit.png
Toasted Seeds.png
Seeds.png
Birdcage.png
Seeds.png
Dùng để làm tươi Hạt Giống, chỉ hoạt động trong Don't Starve
Seeds.png
Birdcage.png
Guano.png

×0.33

DST icon.png33% cơ hội, hoặc không có gì.
Papyrus.png
Papyrus.png
Seeds.png
Manure.png
Interface arrow right.png
Applied Horticulture.png
Wickerbottom portrait.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Gold Nugget.png

×6

Seeds.png
Seeds.png
Alchemy Engine.png
Birdcage.png
Seeds.png
Seeds.png
Seeds.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Interface arrow right.png
Kitschy Goose Idol.png
Don't Starve Together icon.pngWoodie Portrait.png
Seeds.png
Seeds.png
Seeds.png
Bucket-o-poop.png
Electrical Doodad.png
Science Machine.png
Gardeneer Hat.png
Don't Starve Together icon.png
Seeds.png
Cawnival Creation Filter.png
Cawnival Token.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Hạ Chí
Seeds.png
Seeds.png
Seeds.png
Gold Nugget.png
Cawnival Creation Filter.png
Cawnival Sapling.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Hạ Chí
Seeds.png
Seeds.png
Seeds.png
Gold Nugget.png
Cawnival Creation Filter.png
Prize Booth Kit.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Hạ Chí
Seeds.png
Seeds.png
Seeds.png
Gold Nugget.png
Cawnival Creation Filter.png
Eggs in a Basket Kit.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Hạ Chí
Seeds.png
Seeds.png
Seeds.png
Gold Nugget.png
Cawnival Creation Filter.png
Hubbub for Grub Kit.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Hạ Chí
Seeds.png
Seeds.png
Seeds.png
Gold Nugget.png
Cawnival Creation Filter.png
Egg Scramble Kit.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Hạ Chí

Placeholder.png Bên lề

  • Nếu cho chim trong lồng ăn hạt, nó sẽ cho hạt tươi và giữ hạt lâu dài mà không bị hư.
  • Lợn không cho Phân khi ăn hạt.
  • Chim không thả hạt vào mùa đông nếu có thì là do từ mùa hè còn sót lại.

Mosquito.png Lỗi

  • Nếu hạt giống được vứt phía trên Trại Hải Mã (trong mùa Xuân và Thu), chúng sẽ bị kẹt khiến người chơi không thể lấy chúng khi Trại Hải Mã xuất hiện trong mùa Đông.